index | moje strani | moji blogi | moji računi | moji članki | moji principi | moje pcjanje | moji projekti | glede mene | glede strani | povezave | novosti


 iskanje po strani/spletu kontaktiraj me pošlji email  pojdi domov glej kazalo glej disklejmer glej xmlpodatke validen xhtml validen cssStran Pravila
Garantirana Zasebnost


Vaša privatnost je pomembna za vas in je pomembna zame. Osebno vam garantiram (torej vam, obiskovalcem "Tadej Peršič stran" spletnega mesta), da ni nikakršnih zlonamernih podatkov (ali česarkoli takega) skritega v kodi tega spletnega mesta.

Ne bom ne prodal, ne dal v zakup, ali podaril vašega e-mail naslova nobeni tretji osebi ali entiteti za njihovo lastno uporabo. Samo če bom primoran razkriti informacije o vas v smislu sodnega poziva, ali kakšnega drugega sodnega ukaza, bom razkril vaš e-mail naslov in/ali ostale informacije, da bom v zadostni meri zadovoljil njihovim zahtevam.

Če me boste kontaktirali direktno preko mojega e-mail naslova ali pa preko "Kontakt Forma" strani oz. "Kontakt" popup-okna, naj bo to oddaja vprašanja ali pa oddaja komentarja bom morda uporabil vaše ime tam, kjer bom morebiti javno odgovoril na to vprašanje oz. komentar, seveda, če ne boste zahtevali drugače v tisti individualni komunikaciji.

Trenutno ni nobenih fajlov za dolvleko na "Tadej Peršič stran" spletni strani, čeprav se bo to lahko (ali pa tudi ne) spremenilo v prihodnosti, ker je kakor skoraj vsako spletno mesto na Internetu tudi to stalno v spreminjanju, četudi je njegova osnovna forma tipično statično spletno mesto.

V vsakem primeru avtor "Tadej Peršič stran" spletnega mesta ne more biti odgovoren za kakršnokoli škodo (direktno ali posledično), pri programih, strojni opremi, ali izgubi podatkov, ki je rezultirala iz poiskusov sledenja navodilom na tem spletnem mestu (in na drugih spletnih mestig/blogih, povezanih iz njega), ali z drugimi besedami, uporabljajte podane informacije na lastno odgovornost.

To spletno mesto vsebuje povezave na druga spletna mesta (torej "povezana spletna mesta"), ampak vedite, da katerokoli tako spletno mesto ni pod kontrolo avtorja "Tadej Peršič stran" spletne strani in tako on ne more biti odgovoren za vsebino na le-teh. Te povezave so ponujeno samo kot dodatna korist za obiskovalce in vključenje take povezave ne pomeni priporočanja dotičnega spletnega mesta s strani "Tadej Peršič stran" spletnega mesta. Dalje, ta spletna mesta lahko imajo, ali pa nimajo, objavljenih svojih pravil glede zasebnosti (in jasno, ta pravila zasebnosti, ki jih berete ta trenutek veljajo samo za to konkretno spletno mesto), ampak še enkrat, v vsakem primeru vsebina, prakse privatnosti, aktivnosti in povezave na teh tretjih spletnih mestih niso pod mojo kontrolo, torej pod kontrolo avtorja tega spletnega mesta. Tako da se z nadaljnim branjem strani na tem spletnem mestu zavedate in strinjate, da "Tadej Peršič stran" spletna stran ne bo nosilo odgovornosti za vsakršno škodo ali izgubo povročeno z ali v povezavi z uporabo katerekoli vsebine, dobrin ali storitev dostopnih na, ali preko povezanih spletnih mest.

Na tem "Tadej Peršič stran" spletnem mestu je nekaj oglaševanja, konkretno, lahko ste opazili Google AdSense oglase. Oglaševalec lahko uporablja piškotke, da lahko sledi odhodom iz mojega spletnega mesta na spletno mesto oglaševalca, ampak večinoma je oglaševanje bazirano na JavaScript-u in uporablja identifikatorje spletnih mest za identifikacijo te spletne strani kot del skripta, ki prikazuje oglase. Podjetje Google ima svoja posebna pravila zasebnosti.

Pridržujem si pravico, da po potrebi spremenim ta pravila o zasebnosti. Vse spremembe bodo omenjene na spletnem mestu.

To delo je objavljeno pod "Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License" licenco.

Tadej PersicPR: Powered by MyPagerank.Net

prenovljeno: 09.01.2016


Copyright © 2016 Tadej Peršič. To spletno mesto ureja izključno njegov avtor. GeoURL Reverse Directory
Spletno mesto je licensirano s Creative Commons (deed/koda/disc) licenco. Nekatere Pravice Zadržane.


index | moje strani | moji blogi | moji računi | moji članki | moji principi | moje pcjanje | moji projekti | glede mene | glede strani | povezave | novosti